غذای نوزاد

تشریفات زندگی

آب دادن به نوزاد تا قبل از ۶ ماهگی

تمام ما انسان ها در هر سنی به آب نیاز داریم، اما در مورد نوزادها این مسئله متفاوت است و…
Close

Adblock Detected

لطفا با غیرفعال کردن مسدود کننده تبلیغ خود ما را حمایت کنید.