شب یلدا

تشریفات زندگی

حدیث میلاد عشق، از پسِ بلندترین شب سال

آخرین غروب پاییز تا طلوع صبح روز بعد، بلندترین شب سال بوده که شب یلدا نام دارد و ایرانیان و…
Close

Adblock Detected

لطفا با غیرفعال کردن مسدود کننده تبلیغ خود ما را حمایت کنید.